محل لوگو

نظرسنجی سایت

چگونه با وب‌سایت فرانفت آشنا شدید؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 117
  • بازدید دیروز : 176
  • بازدید کل : 605000

روش پیشنهادي جهت عملیات چاه پیمایی بر روی سكوهای دریایی


روش پیشنهادي جهت عملیات چاه پیمایی بر روی سكوهای دریایی

۱-يونيتهاي چاه پيمايي را به كمك جرثقيل كشتي يا سكو روي باند هلي كـوپتر يـا طبقه تاج چاهها قرار دهيد بصورتيكه جهت جلوگيري از گاز زدگي افراد پشت به باد قرار داشته باشند.

۲-وسايل مازاد اطراف چاه را جمع و در گوشه اي قرار دهيد.

۳-فشار سر چاه را يادداشت نمائيد و بررسي كنيد كه آيا وسائل چـاه پيمـايي شـما جهت انجام كار با اين فشار مناسب مي باشند.

۴-سرپوش چاه را بررسي كنيد، آيا تبديل لازم را به همراه داريد.

۵-قبل از شروع كار با سرپرست حوزه تماس و اجازه شروع عمليات را كسب كنيد.

 

 

۶-كشتي در كنار سكو بسته و مي بايست به سكو ضربه نزند در صورتيكه دريا زيـاد مساعد نباشد از انجام عمليات در سكوهاي اقماري خودداري نمائيد . چنانچه دريا مساعد ولي بعلت بدي بهلوگير سكو كشتي نمي تواند در كنار سكو پهلـو بگيـرد لازم است كه به فاصله نزديك از سكو فاصله گرفته و آماده باش باشـد ، يكـي از كاركنان كشتي در طي كليه مراحل عمليات مي بايست در كنـار بيـسيم كـشتي بوده و آماده كسب پيام باشد و ازدور سكو را زير نظر داشته باشد.

۷-حتماً يك بيسيم كه با آن بتوان با كشتي و سكوي مادر حوزه تماس گرفت با خود همراه داشته باشند.

۸-جليقه نجات به تعداد كاركنان بر روي سكو با خود همراه داشته باشيد.

۹-كپسول گاز آتش نشاني در سكو موجود باشد.

۱۰-چنانچه سكو داراي چند چاه مي باشد بررسي كنيد كدام يك از چاهها باز و كدام يك بسته مي باشند .

۱۱-شير بالايي تاج چاه را ببنديد .

۱۲-تخته ها يا سرپوش فلزي باند هلي كوپتر كه بر بالاي چاه مورد نظـر قـرار دارد را كنار گذاريد.

۱۳-دكل مخصوص كار بر روي سكوهاي حفاري يا A – FRAME را بر روي باند هلـي كوپتر بالاي جاه قرار دهيد ، قرقره مخصوص را به آن بـسته و طنـاب را از قرقـره بگذرانيد تا امكان بلند كردن و پائين بردن وسائل بوجود آيد.

۱۴-شير بالايي تاج چاه را بسته و فشار بالاي تاج چاه را تخليه و تبديل لازم را بجـاي سرپوش تاج چاه بر روي چاه نصب كنيـد . چنانچـه شـير تـاج چـاه نـشت دارد مي بايست تعمير گردد.

۱۵-فوران گير را بلند كرده و بر روي تبديل نصب نمائيد.

۱۶-سر سيم چاه پيمايي را از Stuffing Boxرد كنيد ، از داخل سرپيچ رد نمـوده و بدور حلقه سرپيچ پيچيده و محكم نمائيد.

۱۷-سيم و سرپيچ را از لوله چاه پيمايي عبور دهيد.

۱۸-وسايل چاه پيمايي لازم را زير سرپيچ ببنديـد و Stuffing Boxرا بـر روي لولـه هاي چاه پيمايي ببنديد.

۱۹-سيم چاه پيمايي را كشيده تا رشته چاه پيمايي در داخل لوله چاه پيمـايي جـاي گيرد.

۲۰-لوله چاه پيمايي را با كمك قرقره و طناب بلند كرده و بر روي فـوران گيـر نـصب كنيد.

۲۱-شير بالايي تاج چاه را كمي باز كنيد و مجموعه لوله چاه پيمايي را آزمايش فـشار كنيد . در صورت وجود نشت شير چاه را بسته و رفع اشكال كنيد . در صورت نياز فشار داخل لوله چاه پيمايي را خالي كنيد.

۲۲-فشار لوله چاه پيمايي را خالي ، فوران گير را بسته و شير تاج چاه را كمي باز كنيد و فوران گير را آزمايش فشار كنيد.

۲۳-شير فوران گير و شيرچاه را باز كنيد و رشته چاه پيمايي را به درون چاه فرستاده و عمليات مورد نظر را انجام دهيد و سپس رشته را بالا بكشيد.

۲۴-شير تاج چاه را ببنديد.

۲۵-فشار لوله چاه پيمايي را با باز كردن شير سوزني لوله چاه پيمايي و از طريق يـك هوز لاستيكي طويل بدور از چاه تخليه كنيد.

۲۶-لوله چاه پيمايي را از سر فوران گير باز كنيد ، لوله چاه پيمايي را كمي بالا بكشيد و رشته چاه پيمايي را پايين بياوريد.

۲۷-وسايل زائد جهت عمليات بعدي را باز و وسايل جديد را بر روي رشته چاه پيمايي نصب كنيد.

۲۸-با خاتمه عمليات ،لوله چاه پيمايي را كمي بالا كشيده و رشته چاه پيمايي را پائين آوريد.

۲۹-سيم را از روي سرپيچ سيم قطع كنيد و از لوله چاه پيمايي بيرون آوريد.

۳۰-سر سيم را ۱۸۰ درجه كج كنيد.

۳۱-لوله چاه پيمايي و فوران گير را پايين آوريد .

۳۲-تبديل را باز و سرپوش تاج چاه را نصب و با باز كردن كمي از شير تاج چاه آزمايش نشت فشار نموده و شير را ببنديد.

۳۳-وسايل را جمع كنيد.

۳۴-چاه را تميز كنيد.

۳۵-خاتمه عمليات را به سكوي اصلي اطلاع و كسب تكليف نمائيد.

۳۶-معمولاً به هنگام انجام عمليات چاه پيمايي يك نفر از كاركنان خدمات فني چاهها به همراه گروه چاه پيمايي به سكو مي رود تا آنهـا را راهنمـايي و پـس از خاتمـه عمليات چاه را با اطلاع سرپرست سكو يا نوبتكار جهت ادامه توليد باز نمايد.

۳۷-در صورتيكه گاردهاي اطراف لوله هادي چاه فرسوده و شكسته گرديده و بهمـين سبب با كوچكترين حركت سكو يا موج ، چاه تكان مي خورد گروه خـدمات فنـي چاهها مي بايست قبلاً اين عيب را با همكاري گروه تعميرات برطرف نمايند.

۳۸-چنانچه ادامه عمليات به تاريكي شب برخورد نمود و ادامه كار به روز بعد موكـول گرديد حتماً كليه شيرهاي تاج را ببنديد و سرپوش تاج چاه را نصب نمائيد و لولـه هاي چاه پيمايي را آويزان نگه نداريد و پائين بياوريد چون ممكن اسـت روز بعـد دريا طوفاني بوده و امكان كار نباشد. مضافاً تكانهاي شديد سكو موجـب سـقوط لوله هاي چاه پيمايي و صدمه زدن به چاه يا چاهها مي گردد.

۳۹-چنانچه بر روي چاههاي با فشار زياد كار مي كنيد حتماً هواي داخل لوله هاي چاه پيمايي از شير تاج چاه به بالا را خالي كنيد جهت انجام اين كار شـير لولـه چـاه پيمايي را باز كنيد و كمي نيز شير تاج چاه را باز كنيد تا با سرعت كم و فشار كـم هواي داخل لوله تخليه گردد.

تهيه و تنظيم:
حسنعلي رياضي پور


  انتشار : ۵ مرداد ۱۴۰۱               تعداد بازدید : 697

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

فرا نفت اولین آموزشگاه مجازی صنعت نفت ایران

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما